Jestem absolwentem pięcioletnich studiów magisterskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dyplomowanym terapeutą PNF i Fascial Manipulation (level 1, level 2). Swoje umiejętności rozwijałem pracując w Małopolskim Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji. Moją pracę cechuje zaangażowanie i holistyczne podejście do pacjenta.

Wiedzę i umiejętności łączę z współpracą z pacjentem, aby mógł poznać przyczyny swoich schorzeń i świadomie uczestniczyć
w procesie przywracania zdrowia. Za cel terapii stawiam sobie zdiagnozowanie, a następnie zwalczanie dolegliwości, a nie jej leczenie samych objawów dysfunkcji.

Adres mail: lukasz.zieba@rehapro.com.pl