Menu Zamknij

Łukasz Zięba

Łukasz Zięba

Jestem absolwentem pięcioletnich studiów magisterskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dyplomowanym terapeutą PNF i Fascial Manipulation (level 1, level 2). Swoje umiejętności rozwijałem pracując w Małopolskim Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji. Moją pracę cechuje zaangażowanie i holistyczne podejście do pacjenta.

Wiedzę i umiejętności łączę z współpracą z pacjentem, aby mógł poznać przyczyny swoich schorzeń i świadomie uczestniczyć
w procesie przywracania zdrowia. Za cel terapii stawiam sobie zdiagnozowanie, a następnie zwalczanie dolegliwości, a nie jej leczenie samych objawów dysfunkcji.

 Numer prawa wykonywania zawodu przyznany przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów:  6025